Czym jest coaching?

Mówiąc najogólniej – coaching polega na tym, że coach wspiera klienta w rozwijaniu swojego potencjału oraz pokonywaniu własnych ograniczenia.

Na pierwszym spotkaniu z coachem ustalasz jeden cel, który chcesz zrealizować. Coach pomaga Ci stworzyć odpowiedni plan oraz przejść przeszkody stojące na drodze do jego realizacji. Przeszkodami może być np. niewielka wiara we własne siły, brak odpowiednich kontaktów, trudność w organizacji czasu, niska motywacja, niski poziom pewności siebie itd.

Wsparcie coachingowe odbywa się zgodnie z kilkoma zasadami:

 

- Coaching jest pracą nad realizacją celu klienta, który obejmuje wprowadzenie pozytywnej zmiany w jego życiu zawodowym i/lub prywatnym.
Według obecnych badań orientacja na cel jest czynnikiem, który najsilniej wpływa na skuteczność coachingu.
Praca podczas coachingu jest zorientowana na rozwiązania, stąd główny nacisk kładziony jest na przyszłość (wizja celu, plan jego realizacji) oraz teraźniejszość (analiza sytuacji obecnej). Czasami w trakcie pracy przyglądamy się przeszłości, jednak tylko wtedy gdy może to być pomocne w realizacji celu klienta.

- Coach towarzyszy klientowi w procesie realizacji celu używając metod poszerzających jego perspektywę i potencjał.
Wśród nich są m.in pytania otwarte, aktywne słuchanie oraz liczne techniki psychologiczne oraz coachingowe. Wspomnianych technik jest bardzo dużo – od klasycznej pracy z przekonaniami przez planowanie, techniki wyobrażeniowe czy ruchowe.
Metody dostosowywane są do celu interwencji np. poukładania myśli klienta, zmniejszenia poziomu stresu, pokazania innego spojrzenia na daną sprawę, rozwoju samoświadomości.

- Klient dokonuje procesu zmiany i realizacji swojego celu poprzez autorefleksję, poznanie nowych perspektyw, zmianę nawyków i przekonań, kontakt z hierarchią wartości itp.

- Klient jest ekspertem od siebie, to on kreuje najlepsze dla siebie rozwiązanie korzystając z dostępnych mu własnych zasobów. Coach jest ekspertem od pomocy w poszukiwaniu rozwiązań oraz wprowadzania ich w życie.

- Coaching jest partnerską relacją pomiędzy coachem a klientem. W odróżnieniu od relacji mentorskiej, w której mamy do czynienia z „mistrzem i uczniem”, tutaj obie strony są równe. Coach nie wywiera presji na kliencie i nie forsuje na siłę żadnego z omawianych pomysłów. Dzięki temu klient poza realizacją celu, rozwija własne poczucie sprawczości oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Aby lepiej zrozumieć na czym polega coaching, polecam zapoznać się z przykładowymi tematami pracy.