O mnie

Wykształcenie i praca:

Jestem psychologiem, skończyłem 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moim głównym obszarem zainteresowań jest aplikacja wiedzy psychologicznej w zarządzaniu, marketingu oraz indywidualnej pracy z ludźmi.

Jestem również certyfikowanym coachem w podejściu wielopoziomowym. Ukończyłem renomowane Studium Coachingu MLC – 195-godzinny kurs akredytowany przez Izbę Coachingu oraz ICF.

Zawodowo współpracuję z poradnią psychologiczną Kucewicz&Piotrowicz (www.kucewiczpiotrowicz.pl) oraz grupą coachingowo-szkoleniową Milestone Group (http://milestonegroup.pl).

Aktualnie odpowiadam także za marketing i sprzedaż w firmie działającej w branży telekomunikacyjnej.

Dlaczego robię to, co robię?

Maciej Budkowski - Coach, Psycholog

Coachingiem zacząłem się interesować na początku 2009 roku. Przez tych parę lat widziałem jak pozornie nierozwiązywalne problemy zostawały rozwiązywane.

Ktoś komu wiecznie się „nie chciało” znajdywał w życiu cel, dzięki któremu zaczął z energią wstawać z łóżka.
„Wiecznie niezorganizowany” dostawał pochwały za wzorowe poprowadzenie projektu.
Osoby będące od lat nieśmiałe odkrywały w sobie naturalną pewność siebie.

Jednak działo się tak tylko w niektórych przypadkach.

O wiele częściej obserwowałem wypaczanie idei coachingu oraz skrajne niezrozumienie różnych koncepcji psychologicznych.

Niektórzy tracili czas i (nieraz bardzo duże) pieniądze na nieefektywne szkolenia po których, gdy minął haj, niewiele zostawało w głowie. Na coachingi które obiecywały „lepsze życie”, a w dłuższej perspektywie nic nie zmieniały. Na książki „rozwojowe” w których cytowana wiedza psychologiczna była albo nieaktualna albo przeinaczona.

Z powodu takiej sytuacji na rynku ciągle spotykam się ze sporym powątpiewaniem w coaching i wiedzę psychologiczną jako taką. Powodem tych uprzedzeń często jest brak kontaktu z kompetentnymi coachami czy psychologami. Z ludźmi dbającymi o standardy etyczne oraz zawodowe, fachowcami którzy naprawdę pomagają wprowadzić pozytywne zmiany do naszego życia.

Sam miałem na tyle dużo szczęścia i wytrwałości, aby przebić się przez licznych guru i czarodziejów. Dotarłem, nie bez przeszkód, do sensownych ludzi od których wiele się nauczyłem, a prezentowane przez nich podejście do praktycznej psychologii oraz coachingu jest godne naśladowania.

Dlatego moim celem jest promowanie rzetelnej wiedzy psychologicznej oraz profesjonalnego podejścia do coachingu.

Robię to na trzy sposoby.
Jeden to pisanie artykułów obejmujących wiedzę psychologiczną oraz coachingową. Drugi to prowadzenie szkoleń oraz wystąpień. Trzeci to coaching indywidualny i zespołowy.

Chcę pokazywać jak można wykorzystać wiedzę psychologiczną w biznesie oraz życiu codziennym. Osiągać swoje cele, a przy tym dbać o czynnik ludzki – zarówno o pracowników, klientów jak i o siebie. A w konsekwencji – poprawiać jakość swojego życia.

Od niedawna zacząłem również działalność na bardziej międzynarodowym polu. Moje artykuły są tłumaczone na angielski i publikowane na łamach portalu imprific (http://imprific.com).

Moje doświadczenie związane z coachingiem:

Łącznie przeszedłem ponad 700 godzin szkolenia z zakresu coachingu oraz umiejętności psychologicznych i coachingowych.
Szkoliłem się m.in u Mirosławy Huflejt-Łukasik, Lidii Czarkowskiej, Artura Króla, Tomasza Kwiecińskiego, Bożeny Wujec, Anny Werner-Maliszewskiej, Piotra Pawłowskiego czy Przemysława Turkowskiego. Ukończyłem również program szkoleniowy „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” realizowany przez Fundację Praesterno oraz Wydział Psychologii UW.

Jak już pisałem coachingiem zainteresowałem się na początku 2009 roku. Wtedy po raz pierwszy wykorzystałem znalezione w internecie metody wspomagające motywację. Ku mojemu zaskoczeniu znacząco ułatwiły mi regularną naukę.

Zachęcony skutecznością tych narzędzi przez ostatnich 7 lat poznawałem w praktyce wiele nurtów i technik pracy indywidualnej. Każdą z nich testowałem najpierw na sobie. Dzięki temu łatwiej było mi później zrozumieć przeżycia moich klientów.

Ponieważ nie chciałem rozpoczynać pracy bez odpowiedniej bazy doświadczeń, budowałem ją pracując przez rok na zasadzie non-profit. W międzyczasie intensywnie się szkoliłem.
Byłem coachem w SKN Progres oraz w projektach Sięgaj Wyżej i Dyliżans do Przyszłości. Uczestniczyłem również w superwizjach grupowych oraz indywidualnych, gdzie w towarzystwie doświadczonych coachów mogłem poprawiać swój warsztat.

Zachęcony pozytywnymi doświadczeniami zacząłem pracować na własny rachunek. Podczas pracy regularnie superwizowałem się u akredytowanych superwizorów Izby Coachingu – Benedykta Peczko, Mirosławy Huflejt-Łukasik oraz Małgorzaty Ziółek. W tym okresie przyjąłem Kodeks Etyczny Izby Coachingu, który respektuję do dzisiaj.

Podczas coachingu – obok osiągnięcia celu klienta – szczególnie ważne jest dla mnie budowanie komfortowej atmosfery. Dbam również o to, aby osoby które ze mną pracują rozwijały poczucie niezależności. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy coaching się kończy i klient sam musi radzić sobie z realizacją kolejnych celów.

Uświadamianie rynku nt. standardów branży coachingowej jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego też współtworzyłem artykuł Co powinien wiedzieć i potrafić profesjonalny coach: jak wybierać coachów do organizacji.  Tekst ukazał się w książce  „Business Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości”, wydanej pod kuratelą Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego z okazji VI Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu.

Moje doświadczenie szkoleniowe:

Od kilku lat prowadzę również szkolenia. Wśród grup z którymi pracowałem byli m.in. studenci, menadżerowie, kobiety po 50-tce i przedsiębiorcy .

W ramach otwartych zajęć w czerwcu 2014 r. prowadziłem warsztat  „Coaching as a method of self- and organizational development” na międzynarodowej konferencji Warsaw Goes International na Wydziale Psychologii UW. W październiku 2014r. z kolei poprowadziłem wykład „Największe błędy utrudniające realizację celów” na Dniach Rozwoju w Szkole Głównej Handlowej.

Tematy które są mi szczególnie bliskie to: work-life balance, wyznaczanie i osiąganie celów, motywacja, time management, komunikacja interpersonalna, efektywność.

Prywatnie:

Poza psychologią i coachingiem od pięciu lat zajmuję się również medytacją. W ciągu tego czasu zgromadziłem ponad 1000 godzin praktyki w technice medytacji Vipassana.

Od kilkunastu lat lat regularnie uprawiam sport, przez ostatnich parę lat głównie sporty walki. Dużo czytam, podróżuję, spędzam czas z przyjaciółmi i rodziną, piszę opowiadania i fraszki. Debiut literacki zaliczyłem opowiadaniem pt. Skok w numerze 2/2015 kwartalnika literackiego „Wyspa”.

Jeżeli jesteś zainteresowany wspólną pracą coachingową, zapraszam do poniższych działów:

Jak wygląda proces coachingowy? Zamów Coaching